అమ్మ ధర్మ సంవర్ధని యాదుకోవమ్మ

అమ్మ ధర్మ సంవర్ధని-

యాదుకోవమ్మ మాయమ్మ ధర్మ సంవర్ధని


ఇమ్మహిని నీ సరియెవరమ్మ

శివుని కొమ్మ మాయమ్మ  ధర్మ సంవర్ధని


ధాత్రి ధర నాయక ప్రియపుత్రి మదన కోటి మంజుళ గాత్రి అరుణ నీరజ దళ నేత్రి నిరుపమ శుభగాత్రి పీఠ నిలయే వర హస్త

ధృత వలయే పరమ పవిత్రి భక్త పాలన ధురంధరి వీర శక్తి నే నమ్మినానమ్మ ధర్మ సంవర్ధని


అంబ కంబు కంఠి చారు కదంబ గహన సంచారిణి బింబాధర తటిత్కోటి నిభాభరి దయా వారి నిధే శంబరారి వైరి హృచ్చంకరి

కౌమారి స్వర జిత తుంబురు నారద సంగీత మాధుర్యే , దురిత హారిణి మాయమ్మ ధర్మ సంవర్ధని


ధన్యే త్ర్యంబకే మూర్ధన్యే పరమ యోగి హృదయ మాన్యే త్యాగరాజ కుల

శరణ్యే పతిత పావని కారుణ్య సాగరి సదా

అపరోక్షము కారాదా సహ్య కన్యా తీర వాసిని పరాత్పరి కాత్యాయని రామ సోదరి మాయమ్మ ధర్మ సంవర్ధని..

ఓ త్యాగరాజ కులము చేత పూజింపబడుచున్న , (కులదైవమైనటువంటి,) సహ్యాద్రి(పశ్చిమ కనుమలు)  పర్వతాలలో పుట్టినటువంటి  కావేరి నదీ తీరములోని  తిరువయ్యూరు లో  నివసించు ఓ పరాత్పరి , కాత్యాయని(కాత్యాయన మహర్షి తపోఫలముగా కూతురుగా జన్మించిన) , రాముని చెల్లెలైన( నారాయణ సహోదరి – నారాయణి)  ఓ ధర్మసంవర్ధని, మా అమ్మ నీవు – పతితులు నీ శరణు అన్న వారిని పావనులను – పవిత్రులను చేసే దాన, కరుణా సముద్రమా – సముద్రమువంటి అపారమైన కరుణకలదాన , ధన్యురాల, మూడుకన్నులు కలదాన ( త్ర్యంబకుడైన శివుని ఇల్లాల) ,సకల దేవతలందరిలోను మకుటాయమైనదాన(మూర్దన్యే), మహా యోగుల హృదయాలలో సదా వసిస్తు వారిచే పూజింప బడుచున్న మహిమాన్వితురాల అమ్మా,  సదా – ఎల్లప్పుడు నాకు నీయోక్క అనుభూతిని( అపరోక్షము)  ప్రసాదించు. 
ఓ అమ్మా ఆదుకో,  కాపాడు, ఈ భూమిపై నీవు తప్ప అన్యులు ఎవరున్నారు, నీకు సమానమైన దైవము ఎవరు, శివుని ఇల్లాలివి మా అమ్మా. 
ఓ భూమాత (ధాత్రి) , హిమవంతుని ముద్దుల  పుత్రి( ధరనాయక పుత్రి) ,(ధాత్రీ ధరనాయకుడు -వరాహ రూపుడైన హరి ఆయన ప్రియమైన పుత్రి(చెల్లెలు)), కోటిమంది మన్మథులకూడ సిగ్గు పడే అతి లావణ్యమైన అంగములు కలదాన‌,నీరెండ రంగు అయిన ఎఱుపు రంగు పద్మములవంటి కన్నులు కలదాన ,  మంచి కంఠము కలదాన, శక్తి పీఠములలో(అమ్మవారి శరీర భాగములు పడిన 50 ప్రదేశాలు) నివసించే నీ వరములు ఇచ్చే చేతులకు అందమైన గాజులు,కంకణములను ధరించిన పరమ పావని , నిను నమ్మిన భక్తుల పాలించడంలో నీకు సరి ఏవ్వరు లేరు(ధురంధరి) , వీరశక్తి – భద్రకాళివి,(శివుడు వీర మార్గంంలో భైరవుడు , అమ్మ భైరవి)  లేదా శ్రీవిద్యలోని కౌలమార్గంలో శక్తిని వీరశక్తి అంటారు ( శుద్ద మార్గం, వీరమార్గం) , అటువంటి నిను నేను నమ్మినాను కాపాడు. 
ఓ అంబా ,  శంఖము వంటి మెడ కలిగిన (మెడపై శంఖమునకు వున్నట్టు ‌3 రేఖలు వుండడము శుభ సాముద్రికము) (కంబుకంఠి) ,  అత్యంత రహస్యమైన కదంబ వనంలో   తిరిగే అందమైన అమ్మా (కదంబ గహన సంచారిణి –   శరీరంలో ని  రహస్య షట్చక్ర సాధనము  అనే కదంబ వనంలో కుండలినీ శక్తి గా సంచారము చేయు మెరుపు తీగ)  దొండపండు వంటి పెదవులు కలిగి , ఆకాశంలో ఓక్క సారిగి కోటి  మెరుపుల వంటి  అందమైన శరీరము కలదాన, దయా సముద్రురాలవు, మన్మథుని శత్రువైన ( శంబరారి – మన్మథుడు మరలా  కామదేవుడిగా పుట్టి శంబరాసుర సంహారం చేస్తాడు అతని శత్రువు,. ప్రధ్యుమ్నుడుగా పుట్టిన చిత్రలేఖను పేళ్ళి చేసుకొంటాడు – భాగవతం)  శంకరుని హృదయములో సదా వెలసిన శంకరి, కౌమారి ( ఆష్టశక్తులలో ఓకరు – బ్రాహ్మీ, వైష్ణవి, వారాహి,కౌమారి,ఇంద్రాణి, నారసింహి, చాముండి, మాహేశ్వరి) , నీ స్వరము తుంబుర ,నారద , సరస్వతుల గానం కన్నా, వారు వాయించే వీణా ధ్వనులకన్న మేలైనది , హాయిని కలిగించునది, అత్యంత మాధుర్యము కలది, ఓ అమ్మా మా దురితములను పాపములను పొగొట్టే ధర్మసంవర్ధని పాలించు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s