పరమాచార్య స్వామి వారి 23వ ఆరాధన

 

బళ్లారి లో ఈ డిసెంబర్, 25న అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పరమాచార్య స్వామి వారి ఆరాధన జరుపుకున్నాం.

తద్భాగంగా ఏకాదశ వార రుద్రాభిషేకం, చండీ హోమం గురువుగారి ఆధ్వర్యమ్ లో వైభవంగా జరిగాయి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s