లావణ్య రామ కనులార జూడవే – త్యాగరాజ హృదయం

లావణ్య రామ కనులార జూడవే…అతి లావణ్య రామ…

శ్రీ వనితా చిత్త కుముద శీత కర శతానన్యజ…. లావణ్య రామ…

నీ మనసు నీ సొగసు నీ దినుసు వేరే తామసమతదైవమేల త్యాగరాజనుత దివ్య లావణ్య రామ…

ఓ సుందర లావణ్య రామ! త్యాగరాజు చేత పొగడబడే వాడ! నీ మనసు ఎలాంటిది అంటే శరణన్న శత్రువును కాపాడేంత ఉన్నతమైనది,నీ సొగసు శరీర లావణ్యము ఎలాంటిది అంటే ఒక్క స్ర్తీలే కాకుండా పురుషులు,ఋషులు మోహించేంతటి సొగసు( బాహ్య సౌందర్యముతో పాటు అంతరంగ సౌందర్యము కూడ ) ,నీ దినుసు అంటే నీ నడక,ప్రవర్తన,నీ వ్యక్తిత్వం ముందు ఎవరూ సాటిలేరు. అటువంటి నీ ముందు ఇతర వామాచార దేవుళ్ళు (చిల్లర దేవుళ్ళు)ఎందుకు. అటువంటి నీ లావణ్యాన్నీ కనులారా,కనులకు పండుగగా  చూడనివ్వు. 

వందమంది మన్మథులు ( మనకు తేలసినది నవ మన్మథులు-శతానన్యజ) కూడ నీ అందం,లావణ్యం,సొగసు ముందు వెలవెల పోతున్నారు. నీ అందం ఎటువంటిది అంటే  చంద్రుని (శీతకరుడు) వెన్నెలవంటిది,ఎందుకు  అంటె లక్ష్మీ దేవి( సీతా) హృదయము అనె కలువను( కుముదం) విచ్చుకొనెలా (వికసించేలా )చేసే చంద్రుని వంటిది.భక్తుడు మరియు సమస్త ప్రపంచంస్ర్తీ గా భావిస్తే స్వామి ఓక్కడే పంరుషుడు , కాన ఆ భక్తహృదయ కలువలను వికసింపచేయూ వాడు రామచంద్రుడు. అటువంటి లావణ్యాన్ని కనులార చూడు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s